Trang chủ Tin kháng kiện

Tin kháng kiện

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 14 (POR14) đối với cá tra của Việt Nam

26/04/2019

Ngày 22/4/2019, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 14 (POR14) cho giai đoạn từ ngày 01/8/2016 đến 31/7/2017 đối với sản phẩm cá tra-basa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

18/04/2019 - Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành Kết luận sơ bộ của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 13 (POR13) đối với tôm nước ấm đông lạnh

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng thông báo kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 13 (POR13) cho giai đoạn rà soát từ 01/02/2017 – 31/01/2018 đối với tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam.

18/04/2019 - Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) thông báo kết luận cuối cùng đợt rà soát hoàng hôn (sunset review) biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam

Ngày 09 tháng 4 năm 2019, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã đăng công báo về kết luận cuối cùng vụ việc rà soát hoàng hôn biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam.

05/04/2019 - Ca-na-đa ban hành báo cáo cuối cùng vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu

Ngày 04/04/2019, Tòa án thương mại quốc tế Ca-na-đa (CITT) đã công bố báo cáo cuối cùng trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số sản phẩm thép.

04/04/2019 - Thông tin về việc thực thi phán quyết trong vụ việc giải quyết tranh chấp tôn lạnh (DS496)

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, In-đô-nê-xi-a đã ban hành Thông báo số 26/PMK.010/2019 sửa đổi Thông báo số 130/PMK.010/2017 nhằm thực thi phán quyết trong vụ việc giải quyết tranh chấp biện pháp tự vệ áp dụng với sản phẩm sắt, thép không hợp kim cán phẳng, mã HS: 7210.61.11 (thường được gọi là sản phẩm tôn lạnh) với mã vụ việc là DS496.