Trang chủ Tin kháng kiện

Tin kháng kiện

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm Ống thép cuộn cacbon

24/11/2015

Ngày 18/11/2015, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với đối với sản phẩm Ống thép cuộn cacbon (Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe - CWP) của 5 quốc gia bao gồm Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Pakistan, Philippines và Việt Nam (riêng đối với Pakistan bị điều tra đồng thời chống trợ cấp).

02/11/2015 - Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 1 (POR1) đối với sản phẩm tháp điện gió của Việt Nam

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng Công báo liên bang về kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 1 (POR1) đối với mặt hàng tháp điện gió (utility scale wind towers) (mã HS. 7308200020 hoặc 8502310000) cho giai đoạn từ ngày 13/02/2013 đến ngày 31/01/2014. Các bên liên quan đã tham dự phiên tranh tụng diễn ra vào ngày 16 tháng 7 năm 2015.

02/11/2015 - Ấn Độ ra kết luận cuối cùng cuộc rà soát hoàng hôn (sunset review) lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm bóng đèn huỳnh quang (Compact Fluorescent Lamps - CFL) nhập khẩu từ Trung Quốc

Ngày 11 tháng 5 năm 2015, Tổng Vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ (DGAD) đã ra kết luận cuối cùng trong cuộc rà soát hoàng hôn (sunset review) lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm bóng đèn huỳnh quang (Compact Fluorescent Lamps - CFL) nhập khẩu từ Trung Quốc (F.No.15/22/2013-DGAD).

02/11/2015 - Doanh nghiệp thép nội địa Hoa Kỳ nộp đơn kiện Chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn các-bon của Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Pakistan, Philippines và Việt Nam

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, các doanh nghiệp của ngành Ống thép cuộn cacbon (Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe - CWP) của Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện chống bán phá giá tới Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đối với sản phẩm CWP của 5 quốc gia bao gồm Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Pakistan, Philippines và Việt Nam (riêng đối với Pakistan bị điều tra đồng thời chống trợ cấp). Nguyên đơn của Hoa Kỳ bao gồm Bull Moose Tube Company, EXLTUBE, Wheatland Tube và Western Tube & Conduit.

02/11/2015 - Ấn Độ ra kết luận cuối cùng cuộc rà soát hoàng hôn (sunset review) lệnh áp thuế chống bán phá giá mặt hàng sợi vải (All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester or others yarn) nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan

Ngày 22 tháng 9 năm 2015, Tổng Vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ (DGAD) đã ra kết luận cuối cùng cuộc rà soát hoàng hôn (sunset review) lệnh áp thuế chống bán phá giá mặt hàng sợi vải (All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester or others yarn) nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan (F.No.15/22/2013-DGAD).