Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông báo xét tuyển 02 công chức Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương năm 2019

07/08/2019

Căn cứ Kế hoạch số 3028/KH-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng công chức năm 2019, Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng công chức các đơn vị thuộc Bộ (Thông báo tuyển dụng và các Phụ lục I, II, III kèm theo). Trong đó, Cục Phòng vệ thương mại xét tuyển 02 công chức: