Trang chủ Tin tức

Ma-lai-xi-a ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra tự vệ gạch ốp lát (ceramic floor and wall tiles) nhập khẩu

20/01/2021 - Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin về việc Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Ma-lai-xi-a (MITI) đã ra thông báo kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra tự vệ đối với sản phẩm gạch ốp lát nhập khẩu vào Ma-lai-xi-a được phân loại theo các mã HS: 6907.21.21, 6907.21.23, 6907.21.91, 6907.21.93, 6907.22.11, 6907.22.13, 6907.22.91, 6907.22.93, 6907.23.11, 6907.23.13, 6907.23.91, 6907.23.93.

Theo đó, MITI quyết định kết thúc vụ việc do không có sự gia tăng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra và mối quan hệ nhân quả giữa sự gia tăng nhập khẩu và thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước.

Các nhà sản xuất nội địa, nhập khẩu, sản xuất/xuất khẩu nước ngoài và các hiệp hội liên quan có thể gửi yêu cầu bằng văn bản về Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Ma-lai-xi-a theo địa chỉ sau để nhận Kết luận sơ bộ (bản công khai):

Director

Trade Practice Section

Ministry of International Trade and Industry

Level 9, Menara MITI

No. 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah

50480 Kuala Lumpur, Malaysia

Telephone Number: (603) 6208 4631/4632/4641/4637

Fax: (603) 6211 4429

Email address: alltps@miti.gov.my

Tải thông báo của MITI tại đây

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại