Trang chủ Tin tức

Cảnh báo nguy cơ Ca-na-đa điều tra chống bán phá giá hoặc chống lẩn tránh thuế đối với thép chống ăn mòn (CORE)

19/07/2019 - Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Ca-na-đa đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép chống ăn mòn (CORE) nhập khẩu từ Trung Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan, Ấn Độ và Hàn Quốc. Các mặt hàng là đối tượng điều tra theo phân loại HS của hải quan Ca-na-đa thuộc các mã sau: 7210.30.00.00; 7210.69.00.10; 7212.50.00.14; 7210.49.00.10; 7210.69.00.20; 7225.91.00.00; 7210.49.00.20; 7212.20.00.00; 7225.92.00.00; 7210.49.00.30; 7212.30.00.00; 7226.99.00.10; 7210.61.00.00; 7212.50.00.00.

Ngày 22 tháng 1 năm 2019, Ca-na-đa đã ban hành kết luận cuối cùng trong đó xác đinh biên độ bán phá giá như sau:

+ Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc: 3.6% - 53.3%;

+ Hàng hóa nhập khẩu từ vùng lãnh thổ Đài Loan: 3.2% - 33.2%;

+ Hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ: 40%;

+ Hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc: 9% - 40%.

Theo số liệu của hải quan Ca-na-đa, sau khi các sản phẩm thép chống ăn mòn nhập khẩu từ Trung Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan, Ấn Độ và Hàn Quốc bị áp dụng thuế chống bán phá giá, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm này từ các nước/vùng lãnh thổ bị điều tra vào Ca-na-đa đều giảm mạnh (từ 45% -99%), trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam tăng nhanh.

Năm 2018, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm thép chống ăn mòn của Ca-na-đa từ Việt Nam vào chỉ khoảng 2,9 triệu đô-la Ca-na-đa. Năm tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đã đạt 93 triệu đô-la Ca-na-đa. Kim ngạch nhập khẩu thép chống ăn mòn từ Việt Nam vào Ca-na-đa có dấu hiệu tăng nhanh từ tháng 1 năm 2019, trùng với thời điểm Ca-na-đa ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Hiện tượng kim ngạch nhập khẩu thép chống ăn mòn từ Việt Nam tăng nhanh sau khi Ca-na-đa áp dụng thuế chống bán phá giá đối với nhập khẩu sản phẩm này một số nước và vùng lãnh thổ khác mặc dù có thể để bù đắp cho lượng thiếu hụt về nhu cầu thép chống ăn mòn của thị trường Ca-na-đa nhưng cũng có khả năng dẫn đến nguy cơ Ca-na-đa tiếp tục khởi xướng điều tra chống bán phá giá hoặc chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với Việt Nam.

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thép chống ăn mòn sang thị trường Ca-na-đa theo dõi sát những biến động tại thị trường và có phương án xử lý phù hợp. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trong trường hợp Ca-na-đa khởi xướng điều tra, đồng thời kiên quyết  ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại trái pháp luật, gian lận xuất xứ làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam nói chung và lợi ích của các doanh nghiệp chân chính nói riêng.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại