Trang chủ Tin tức

Biên bản tham vấn công khai - Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a (mã số vụ việc: AD14)

25/10/2021 - Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) đã tổ chức phiên tham vấn công khai (dưới hình thức trực tuyến) liên quan đến vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Cộng hòa Ấn Độ (Ấn Độ) và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (In-đô-nê-xi-a).

Phiên tham vấn công khai được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm tạo cơ hội cho các bên liên quan đến vụ việc trình bày ý kiến, quan điểm cũng như cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ việc.

Phiên tham vấn đã diễn ra với sự tham dự của gần 50 đại biểu đại diện cho các bên liên quan đến vụ việc, cụ thể gồm:

  1. Đại diện In-đô-nê-xi-a: Tổng cục Phòng vệ thương mại Bộ Thương mại In-đô-nê-xi-a; Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam;
  2. Đại diện Ấn Độ: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam;

(ii)       Doanh nghiệp sản xuất trong nước;

(iii)      Doanh nghiệp nhập khẩu;

(iv)      Doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nước ngoài;

(v)       Các bên liên quan khác.

Tại buổi tham vấn, Cơ quan điều tra đã lắng nghe ý kiến của đại diện tất cả các bên liên quan về vụ việc. Tất cả các ý kiến, quan điểm của các bên liên quan sẽ được Cơ quan điều tra tổng hợp, xem xét và đánh giá kỹ lưỡng trong kết luận điều tra cuối cùng của vụ việc và đảm bảo việc điều tra được thực hiện một cách công bằng, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và WTO.

Cục Phòng vệ thương mại đã hoàn thiện biên bản tham vấn công khai và gửi tới các bên liên quan trong vụ việc.

Tóm tắt thông tin vụ việc

-  Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3298/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.

- Ngày 05 tháng 7 năm 2021, Cơ quan điều có công văn số 496/PVTM-P1 báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương về kết luận điều tra sơ bộ vụ việc AD14 và kiến nghị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

- Ngày 06 tháng 7 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1719/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.

- Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Cơ quan điều tra đã tổ chức phiên tham vấn công khai với các bên liên quan nhằm tạo điều kiện cho các bên trình bày ý kiến và cung cấp thông tin cần thiết tới Cơ quan điều tra. Phiên tham vấn được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện các bên liên quan trong vụ việc.

Tiếp theo, Cục Phòng vệ thương mại sẽ hoàn thiện kết luận điều tra cuối cùng của vụ việc. Trên cơ sở kết luận điều tra cuối cùng, Bộ Công Thương sẽ ban hành quyết định chính thức về vụ việc.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại