Trang chủ Tin tức

Ban hành Quyết định đính chính một số nội dung của Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Trung Quốc.

13/05/2022 - Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 928/QĐ-BCT đính chính một số nội dung của Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Trung Quốc. Nội dung đính chính đề nghị xem chi tiết tại Quyết định số 928/QĐ-BCT.

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 928/QĐ-BCT đính chính một số nội dung của Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Trung Quốc. Nội dung đính chính đề nghị xem chi tiết tại Quyết định số 928/QĐ-BCT.

Quyết định số 2302/QĐ-BCT và Quyết định số 928/QĐ-BCT vui lòng tải tại đây.

(Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp – Cục Phòng vệ thương mại)

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết