Trang chủ Tin tức

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO “HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM” TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2020

18/11/2020 - Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương mời tham dự Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do và biện pháp phòng vệ thương mại: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam” tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 11 năm 2020, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được ký kết sau 8 năm đàm phán, hứa hẹn mở ra một giai đoạn hợp tác và phát triển kinh tế thương mại mới giữa ASEAN và các nước đối tác. Với Việt Nam, sau khi thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA), việc ký kết RCEP sẽ mang lại cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cũng như tham gia vào các chuỗi giá trị mới trong khu vực. Do vậy, việc thực hiện các cam kết thương mại một mặt góp phần thúc đẩy nền kinh tế, nhưng mặt khác cũng tạo ra thách thức cho các ngành xuất khẩu của Việt Nam khi tuân thủ các quy định của WTO cũng như nội luật của quốc gia nhập khẩu.

Để khai thác hiệu quả các Hiệp định FTA thế hệ mới trong bối cảnh xu thế bảo hộ gia tăng, xung đột thương mại đang diễn biến phức tạp, nhằm giúp các doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại (PVTM) ở nước ngoài đồng thời hạn chế những thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước và bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam, Cục PVTM phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Hiệp định thương mại tự do và biện pháp phòng vệ thương mại: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam” tại TP. Hồ Chí Minh. Thông tin như sau:

Thời gian: 8.00 - 11.30, Thứ Sáu, ngày 27/11/2020

Địa điểm: Khách sạn Kim Đô - 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung: Chương trình kèm theo.

(i) Tổng quan về các hiệp định thương mại tự do và tác động đối với kinh tế Việt Nam;

(ii) Thực thi cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp;

(iii) Nguy cơ bị kiện phòng vệ thương mại trong bối cảnh mới - Nâng cao năng lực PVTM để khai thác hiệu quả trong các FTA thế hệ mới;

(iv) Áp dụng quy tắc xuất xứ để tận dụng ưu đãi thuế quan trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

(v) Hướng dẫn doanh nghiệp ứng phó và sử dụng công cụ phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

 Thông tin xác nhận tham dự xin gửi trước ngày 25 tháng 11 năm 2020 theo địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Cảnh báo - Cục Phòng vệ thương mại

Chị Thảo - ĐT : 024-3939.3423       ĐTDĐ:  0989 205 673

Email: thaontp@moit.gov.vn/ thaontp.moit@gmail.com

       File đính kèm: Chương trình.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại