Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu chất lượng cao (SG05) (đợt 1)

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu (SG05).

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 533/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931/QĐ-BCT.

Căn cứ Mục 8 và Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931 nêu trên và Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã nhận các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất cho năm 2019.

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành 12 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ (đợt 1) với tổng lượng cấp miễn trừ trong năm 2019 là 32.285 tấn.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xử lý các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ còn lại và sẽ thông báo sau.

Các Quyết định cấp miễn trừ (đợt 1) như sau:

TT

Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ

Số Quyết định miễn trừ

Sản phẩm được miễn trừ

Lượng cấp miễn trừ trong năm 2019 (tấn)

1

Công ty Cổ phần bao bì kim loại Việt Nam

4899/QĐ-BCT

Thép tấm tráng thiếc 2 mặt đã in hoặc phủ 1 đến nhiều màu, phủ 1 hoặc 2 mặt

1.783

2

Công ty TNHH Sanaky Việt Nam

4900/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

673

3

Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà

4901/QĐ-BCT

Thép cuộn hợp kim hoặc không hợp kim, có mạ hoặc không mạ, được sơn phủ có in dòng kẻ hoặc không

459

4

Công ty CP đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh

4902/QĐ-BCT

Tôn màu sử dụng sơn PVDF

720

5

Công ty TNHH Aqua Việt Nam

4903/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

7.065

6

Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát

4904/QĐ-BCT

Tôn màu PCM, VCM

260

7

Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam  và Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tại Hưng Yên

4905/QĐ-BCT

Thép tấm và thép cuộn không hợp kim (tôn màu) (PCM, PEM, VCM)

4.607

8

Công ty CP bao bì thực phẩm Minh Quân

4906/QĐ-BCT

Thép tấm không hợp kim cán tráng thiếc 2 mặt

1.500

9

Công ty CP Savican

4907/QĐ-BCT

Thép không hợp kim đã được cán phẳng, mạ thiếc, phủ sơn, phủ vecni hoặc phủ nhựa

340

10

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

4908/QĐ-BCT

Tôn màu (PCM, PEM, VCM)

12.718

11

Công ty TNHH Superior Multi Packaging VN

4909/QĐ-BCT

Thép không hợp kim đã được cán phẳng, mạ thiếc, phủ sơn, phủ vecni hoặc phủ nhựa

2.136

12

Công ty TNHH Daesun Vina

4910/QĐ-BCT

Thép không hợp kim dạng cán phẳng, mạ thiếc, được tráng sơn

697

Các Quyết định miễn trừ (bản cứng) đã được Văn phòng Bộ Công Thương phát hành, đề nghị các doanh nghiệp được cấp miễn trừ liên lạc với Văn phòng Bộ Công Thương trong trường hợp không nhận được Quyết định bản cứng (Điện thoại: 024 2220 2222).

Theo Điều 16 Thông tư 06/2018/TT-BCT, định kỳ 06 tháng trong thời hạn miễn trừ, các tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo tình hình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao (theo mẫu đính kèm) đến Cục PVTM.

Mọi thắc mắc và ý kiến về việc miễn trừ  biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu đề nghị gửi về:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 7303.7898 (máy lẻ: 132)

Chị Nguyễn Việt Hà, email: hanv@moit.gov.vn

                                                                   (Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ)