Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu chất lượng cao

Ngày 31 tháng 05 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG05).

              Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 533/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931/QĐ-BCT. Ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Căn cứ Mục 8 và Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931 nêu trên, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã nhận các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất cho năm 2018.

Sau khi thẩm định các bộ hồ sơ, Bộ Công Thương đã ban hành các Quyết định miễn trừ cho đợt 3 năm 2018, cụ thể như sau:

STT

Tên doanh nghiệp

Sản phẩm miễn trừ

Lượng cấp miễn trừ sau khi thẩm định (tấn)

1

Công ty TNHH Tea Yang Việt Nam

Thép làm khuôn dao, thìa, dĩa

24

2

Công ty TNHH gia công và Thép dịch vụ Sài Gòn

Thép hợp kim làm giá đỡ bạc đạn của xe máy và ô tô

100

Quyết định miễn trừ xem tại đây

Theo quy định tại Phụ lục 2 Thông báo kèm theo Quyết định số 1931 nêu trên, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo (theo mẫu) tình hình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao đến Cục PVTM trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo.

Mọi thông tin có liên quan đến vụ việc đề nghị gửi về địa chỉ như sau:

             Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ

             Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

             Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

             Điện thoại: (+84 24) 222.05.304

             Email: hungnht@moit.gov.vn;

                                                                                                                (Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ)