Trang chủ Tin tức

Cục Phòng vệ thương mại tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

10/01/2020 -

Chiều ngày 09/01/2020, Cục Phòng vệ thương mại tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương; đồng chí Lê Thu Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương. Đồng chí Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và đồng chí Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Cục đồng chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục.

Hội nghị thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác, quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Cục, tổng kết phong trào thi đua 2019, giao ước thi đua năm 2020, báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019.

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động Cục đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Phòng vệ thương mại, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Công đoàn Bộ biểu dương các thành tích mà Cục đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục sẽ là động lực lớn để Cục tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí nhằm giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Triệu Dũng, Cục trưởng đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động tổ chức thực hiện tốt các phương hướng nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2020.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại