Trang chủ Tin tức

Sửa đổi danh sách nước được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép dài (SG04)

21/11/2019 - Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ này.

Theo quy định của Hiệp định Tự vệ của WTO và Luật Quản lý ngoại thương (Điều 92), các nước đang phát triển thỏa mãn 02 điều kiện dưới đây sẽ được loại trừ không bị áp dụng biện pháp tự vệ:

(i) Lượng nhập khẩu từ từng nước vào Việt Nam không vượt quá 3% lượng nhập khẩu vào Việt Nam;

(ii) Tổng lượng nhập khẩu vào Việt Nam của các nước này không vượt quá 9% tổng nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, Quyết định 2968/QĐ-BCT và Quyết định 4086/QĐ-BCT có Phụ lục liệt kê danh sách các nước đang phát triển được loại trừ áp dụng biện pháp.

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1482/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4086/QĐ-BCT loại Malaysia Kazakhstan ra khỏi danh sách các nước được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho sản phẩm phôi thép.

Theo số liệu nhập khẩu của Hải quan Việt Nam, trong giai đoạn Quý 3 năm 2019, lượng nhập khẩu sản phẩm thép dài từ Malaysia đạt trên 3% (vượt ngưỡng không đáng kể).

Vì vậy, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3463/QĐ-BCT ngày 20 tháng 11 năm sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ như sau:

1. Đối với mặt hàng phôi thép: Loại Malaysia và Kazakhstan khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

2. Đối với mặt hàng thép dài: Loại Malaysia khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1482/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định 3463/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tải Quyết định 3463/QĐ-BCT tại đây.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 7303.7898 (máy lẻ: 125)

Email: quynhpm@moit.gov.vn, giangphg@moit.gov.vn

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại