Trang chủ Tin tức

Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Phòng vệ thương mại trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc và các hội nghị liên quan

20/08/2019 -

Nhằm thực thi cam kết về phòng vệ thương mại trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) ký kết ngày 5 tháng 5 năm 2015 và Bản ghi nhớ ngày 22 tháng 3 năm 2018 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Phòng vệ thương mại trong khuôn khổ VKFTA và các hội nghị liên quan từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại thành phố Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, đại diện cơ quan phòng vệ thương mại của Việt Nam và Hàn Quốc đã trao đổi về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như trao đổi thông tin về các vụ việc phòng vệ thương mại hiện nay của Việt Nam và Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm về miễn trừ các biện pháp phòng vệ thương mại, xác định sản phẩm tương tự, vấn đề cam kết giá và giới thiệu mô hình cảnh báo sớm các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam. Kết thúc Hội nghị, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì kênh đối thoại thường xuyên, định kỳ để chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các thông tin liên quan và xây dựng năng lực cho cán bộ điều tra phòng vệ thương mại.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị lần này, Cục Phòng vệ thương mại và Cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc đã khởi động Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Hàn Quốc nhằm giúp Việt Nam xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại trong khuôn khổ Ủy ban Hợp tác kinh tế thuộc Hiệp định VKFTA. Hai bên đã thống nhất phạm vi, nội dung, cơ chế và lộ trình triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn 2019-2020.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Cục Phòng vệ thương mại cũng đã tới thăm trụ sở Cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Hai bên khẳng định sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác trong thời gian tới nhằm đóng góp cho phát triển thương mại-đầu tư giữa hai nước.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại