Trang chủ Tin tức

Trung Quốc yêu cầu tạm hoãn vụ kiện với Liên minh Châu Âu (EU) về phương pháp tính toán bán phá giá đối với nước bị xem là nền kinh tế phi thị trường - (DS516)

19/06/2019 - Ngày 17 tháng 6 năm 2019, trang thông tin điện tử chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thông báo Ban Hội thẩm tạm hoãn xét xử vụ việc giải quyết tranh chấp của Trung Quốc kiện EU về phương pháp tính toán bán phá giá đối với nước bị xem là nền kinh tế phi thị trường - (DS516) theo yêu cầu của Trung Quốc – là nguyên đơn vụ việc (WT/DS516/13).

Trước đó, ngay sau ngày hết hạn của Đoạn 15(a)(ii) của Nghị định thư gia nhập WTO, tức ngày 11 tháng 12 năm 2016, Trung Quốc đã gửi yêu cầu tham vấn với EU trong khuôn khổ giải quyết tranh chấp tại WTO về việc xem xét áp dụng phương pháp tính toán biên độ bán phá giá theo điều kiện kinh tế thị trường (KTTT) đối với các vụ việc khởi xướng điều tra chống bán phá giá hoặc các kết luận sơ bộ/cuối cùng ban hành sau ngày 11 tháng 12 năm 2016. Sau khi tham vấn không thành công, ngày 09 tháng 3 năm 2017, Trung Quốc gửi yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm và ngày 03 tháng 4 năm 2017 Ban Hội thẩm chính thức được thành lập.

Theo nội dung thông báo của WTO, ngày 07 tháng 5 năm 2019, Ban Hội thẩm đã nhận được yêu cầu từ Trung Quốc đề nghị Ban Hội thẩm tạm dừng giải quyết tranh chấp vụ việc DS516 theo quy định tại khoản 12 Điều 12 của Thỏa thuận giải quyết tranh chấp (DSU) cho đến khi có thông báo mới. Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Liên minh Châu Âu đã đưa ra một số ý kiến đối với yêu cầu của Trung Quốc và đề nghị Ban Hội thẩm cân nhắc trong việc quyết định có nên chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2019, Trung Quốc đã trả lời các bình luận của Liên minh Châu Âu, đồng thời tiếp tục đề xuất yêu cầu của mình để Ban Hội thẩm tạm hoãn vụ việc DS516.

Theo quy định của Khoản 12 Điều 12 của DSU, Ban Hội thẩm có thể tạm hoãn việc giải quyết tranh chấp bất cứ lúc nào theo yêu cầu của bên nguyên đơn trong thời gian không quá 12 tháng. Quy định này cũng chỉ ra rằng nếu việc đình chỉ này diễn ra hơn 12 tháng, quyền yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm của Trung Quốc sẽ không còn hiệu lực.

Trước đó, theo thông báo lịch trình giải quyết vụ việc của chủ tịch Ban Hội thẩm vào ngày 26 tháng 11 năm 2018, báo cáo của Ban Hội thẩm sẽ được ban hành trong Quý II năm 2019 (tức muộn nhất là cuối tháng 6 năm 2019). Như vậy, Trung Quốc đã yêu cầu tạm hoãn vụ việc ngay trước khi Ban Hội thẩm chuẩn bị ban hành báo cáo kết luận cuối cùng của vụ việc và được Ban Hội thẩm chấp thuận.

Trước đó, tháng 4 năm 2019, đã có một số thông tin về việc Trung Quốc sẽ không thành công trong vụ kiện DS516 theo đó Ban Hội thẩm sẽ bác bỏ phần lớn các khiếu nại, lập luận của Trung Quốc, Trung Quốc không thể tự động được coi là nền KTTT sau thời hạn 11 tháng 12 năm 2016 và các thành viên WTO có thể xem xét vấn đề giá cả không tuân theo nền KTTT của Trung Quốc trong từng vụ việc chống bán phá giá cụ thể. Hiện nay, Việt Nam cũng đang tích cực đối thoại với một số nước về vấn đề này trên các diễn đàn song phương và đa phương.

Nguồn: (Phòng Pháp chế - Cục Phòng vệ thương mại)