Trang chủ Tin tức

Bản câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa được ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác, chưa phủ mặt và chưa gia công có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia

02/05/2019 - Ngày 16 tháng 04 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 940/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa được ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác, chưa phủ mặt và chưa gia công có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia (mã số vụ việc AD06). Chi tiết về phạm vi, nội dung và thời hạn điều tra xem tại Quyết định số 940/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.

Cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà Cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là 17h00 ngày 07 tháng 6 năm 2019 (giờ Hà Nội).

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan tham gia, hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình điều tra. Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra xem xét và đưa ra kết luận điều tra của vụ việc. Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý Ngoại thương.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị doanh nghiệp đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời đúng thời hạn.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 24) 73037898                  Fax: (+84 24) 73037897

Điều tra viên phụ trách vụ việc:

  • Vũ Quỳnh Giao, điện thoại +84 24 73037898 (máy lẻ 128); email: giaovq@moit.gov.vn;
  • Nguyễn Thị Phượng Trang, điện thoại: +84 24 73037898 (máy lẻ 128); email: trangntph@moit.gov.vn.

Danh sách tài liệu gửi kèm:

Quyết định số 940/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo;

Công văn số 326/PVTM-P1 về việc ban hành bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD06;

Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Thái Lan và Malaysia.

Nguồn: Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp