Trang chủ Tin tức

Thông báo gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi cho các bên liên quan trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a (Mã số vụ việc: AD10)

15/06/2020 - Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) đã ban hành bản câu hỏi điều tra đối với các bên liên quan trong vụ việc AD10. Theo đó, thời hạn nhận bản trả lời bản câu hỏi đầy đủ là 17h00 ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Cơ quan điều tra đã thông báo về việc gia hạn lần thứ nhất thời hạn trả lời bản câu hỏi cho các bên liên quan trong vụ việc AD10. Thời hạn trả lời được gia hạn lần 1 là 17h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020.

Sau khi thông báo gia hạn lần 1, Cơ quan điều tra nhận được một số đề nghị gia hạn thêm thời hạn trả lời câu hỏi của các bên liên quan trong vụ việc AD10 do các yếu tố khách quan làm chậm trễ việc tham gia trả lời bản câu hỏi.

Để tạo điều kiện cho các bên liên quan ngoài hợp tác đầy đủ trong vụ việc, căn cứ khoản 2, Điều 35 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra gia hạn thời gian nhận bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho các bên liên quan trong vụ việc AD10 tới 17h00 ngày 19 tháng 6 năm 2020. Bản trả lời được coi là nộp đúng hạn khi Cơ quan điều tra nhận được đầy đủ các bản cứng và bản mềm trước thời gian này.

Đối với các nội dung khác, đề nghị các bên liên quan thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra đã được ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2020.

Thông tin liên hệ:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 24) 73037898

             Fax: (+84 24) 73037897

             Cán bộ phụ trách vụ việc:

Trần Hoàng Mai, điện thoại: +84 24 2220 5304; email: maitrh@moit.gov.vn

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại