Trang chủ Tin tức

Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt từ In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc

30/09/2021 - Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1933/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.

Theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, sau 01 năm kể từ ngày áp dụng biện pháp CBPG chính thức, các bên liên quan có quyền nộp hồ sơ đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp CBPG.

Trên cơ sở xem xét Hồ sơ do bên liên quan nộp theo đúng quy định của pháp luật, ngày 28 tháng 9 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2217/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm bột ngọt được phân loại theo mã HS 2922.42.20 có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (mã vụ việc AR01.AD09).

Để đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, Cục PVTM khuyến nghị các tổ chức, cá nhân như sau:

(i) đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát.

(ii) hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.

Chi tiết về nội dung, trình tự, thủ tục và thời hạn điều tra rà soát đề nghị xem Quyết định và Thông báo đính kèm.

Thông tin liên hệ:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ Thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 (24) 7303.7898, máy lẻ (112) (Chị Hoàng Mai)

Email: maitrh@moit.gov.vn

Quyết định và Thông báo xem tại đây.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại