Trang chủ Tin tức

Sửa đổi danh sách nước được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP (SG06)

05/07/2019 - Ngày 02 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam (SG06).

Theo quy định của Hiệp định Tự vệ của WTO và Luật Quản lý ngoại thương (Điều 92), các nước đang phát triển thỏa mãn 02 điều kiện dưới đây sẽ được loại trừ không bị áp dụng biện pháp tự vệ:

(i) Lượng nhập khẩu từ từng nước vào Việt Nam không vượt quá 3% tổng lượng nhập khẩu vào Việt Nam;

(ii) Tổng lượng nhập khẩu vào Việt Nam của các nước này không vượt quá 9% tổng nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, Quyết định 686/QĐ-BCT có Phụ lục liệt kê danh sách các nước đang phát triển được loại trừ áp dụng biện pháp.

Theo số liệu nhập khẩu của Hải quan Việt Nam, trong giai đoạn 2018, lượng nhập khẩu sản phẩm phân bón DAP và MAP từ Vương quốc Ha-si-mít Gióoc-đa-ni và Vương quốc Ma-rốc đạt trên 3% (vượt ngưỡng không đáng kể).

Vì vậy, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2024/QĐ-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2019 sửa đổi danh sách các nước được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ với phân bón DAP và MAP theo Quyết định số 686/QĐ-BCT, theo đó loại khỏi danh sách này.

Quyết định 2024/QĐ-BCT có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành. Bộ Công Thương có thể tiếp tục rà soát, sửa đổi danh sách các nước/vùng lãnh thổ đang phát triển được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ theo tình hình cụ thể.

Tải Quyết định 2024/QĐ-BCT tại đây.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 7303.7898 (máy lẻ: 128)

Email: quynhpm@moit.gov.vn, hoact@moit.gov.vn

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại