Trang chủ Tin tức

Thông báo gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi trong vụ việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài (ER01.SG04)

11/10/2019 - Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu (ER01.SG04).

Ngày 06 tháng 9 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại đã ban hành Công văn số 773/PVTM-P2 cho các bên liên quan về việc ban hành Bản câu hỏi điều tra trong vụ việc này. Theo đó, các Bên liên quan phải gửi bản trả lời câu hỏi đầy đủ cho cơ quan điều tra muộn nhất vào 17h00 ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Ngày 02 tháng 10 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại đã nhận được công văn của Công ty tư vấn đại diện cho Bên yêu cầu về việc đề nghị gia hạn thời gian trả lời bản câu hỏi của nhà sản xuất trong nước.

Để tạo điều kiện cho Bên yêu cầu hoàn thiện bản trả lời câu hỏi đầy đủ, căn cứ Khoản 2, Điều 57 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra gia hạn thời gian nhận bản trả lời câu hỏi dành cho các Bên liên quan đến 17h00 ngày 04 tháng 11 năm 2019.

Đề nghị các Bên liên quan gửi bản trả lời câu hỏi theo thời hạn quy định nêu trên tới địa chỉ: Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm - Hà Nội, Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 128); Email: trongnd@moit.gov.vn (anh Trọng); giangphg@moit.gov.vn ( chị Hương Giang)./.

Tải thông báo gia hạn tại đây

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại