Trang chủ Tin tức

Danh sách cảnh báo sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh thuế (tháng 9/2019)

11/10/2019 -

Nhằm triển khai Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 4 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” (Quyết định 824/QĐ-TTg), Bộ Công Thương đã xây dựng Danh sách theo dõi các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại hoặc điều tra chống lẩn tránh thuế để cảnh báo cho cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Danh sách được công bố lần đầu vào tháng 8 năm 2019 gồm 13 mặt hàng xuất khẩu sang 03 thị trường: Hoa Kỳ, EU, Ca-na-đa.  Các mặt hàng trong danh sách theo dõi được phân thành 4 mức độ cảnh báo từ 1 đến 4, trong đó mức độ 4 là mức độ cao nhất.

Tháng 9 năm 2019, Bộ Công thương đã tiến hành cập nhật số liệu xuất nhập khẩu mới nhất tính đến hết tháng 8 năm 2019 đối với 13 mặt hàng đã được cảnh báo và bổ sung thông tin của 12 sản phẩm được cảnh báo mới.

Danh sách sẽ được cập nhật hàng tháng trên cơ sở phân tích diễn biến tình hình xuất nhập khẩu, thông tin cảnh báo, diễn biến những biện pháp phòng vệ thương mại nước ngoài áp dụng với bên thứ ba.

Tải danh sách cảnh báo tháng 9/2019 tại đây.

Nguồn: