Trang chủ Tin tức

Thông báo tuyển dụng công chức Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương năm 2020

28/08/2020 - Căn cứ Thông báo 163/TB-BCT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng công chức năm 2020, Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng công chức các đơn vị thuộc Bộ (Thông báo tuyển dụng và các Phụ lục kèm theo). Trong đó, Cục Phòng vệ thương mại tuyển dụng 07 công chức:

1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm và hình thức tuyển dụng:

 - 06 Chuyên viên công tác phòng vệ thương mại (Hình thức thi tuyển)

 - 01 Chuyên viên điều tra bán phá giá và trợ cấp (Hình thức xét tuyển)

2. Yêu cầu:

- Đối với Chuyên viên công tác phòng vệ thương mại:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngoại thương, kế toán, kiểm toán, luật hoặc tương đương;

+ Tiếng Anh: Trình độ A2 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đối với Chuyên viên điều tra bán phá giá và trợ cấp:

+ Tốt nghiệp đại học ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngoại thương (loại xuất sắc);

+ Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

+ Tiếng Anh: Trình độ A2 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGCĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm hàng tuần từ ngày 05/8/2020 đến ngày 05/9/2020.

Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương (Phòng 302, tầng 3, nhà A, trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 22202302

Tài liệu kèm theo tải tại đây

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại