Trang chủ Tin tức

Thông báo mua sắm trang thiết bị văn phòng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương năm 2019

25/10/2019 - Căn cứ Quyết định số 3102/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thiết bị văn phòng và xây dựng phần mềm năm 2019 của Cục Phòng vệ thương mại.

Căn cứ theo quy định của Luật Quản lý ngân sách, Luật Đấu thầu, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương đăng tải Thông báo mua sắm trang thiết bị văn phòng phẩm và xây dựng phần mềm năm 2019 của Cục Phòng vệ thương mại và kính mời các cá nhân, đơn vị, tổ chức tham gia, nhận hồ sơ mời thầu.

          Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 09h30 ngày 30 tháng 10 năm 2019 đến 15h00 ngày 09 tháng 11 năm 2019.

           Thời điểm mở thầu: Từ 16h00 ngày 09 tháng 11 năm 2019

           Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu và mở thầu: Phòng 101A, tầng 01, trụ sở Bộ Công Thương, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

           Điện thoại: (024) 73037898/0904156048/0378190888

Xem Thông báo mua sắm tại đây

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại