Thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng vệ thương mại

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, ngày 25 tháng 3 năm 2019 Cục Phòng vệ thương mại ban hành Thông báo số 09/TB-PVTM về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng vệ thương mại.

Chi tiết Thông báo xem tại đây.

Tin tức khác