Công bố biên bản tham vấn công khai - Vụ việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam ( vụ việc ER02.SG04)

Ngày 03 tháng 3 năm 2023, theo trình tự, thủ tục của pháp luật Việt Nam về việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) đã tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc và cung cấp thông tin trước khi Cơ quan điều tra ban hành kết luận cuối cùng.

Theo quy định Khoản 5 Điều 13 Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018: “trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức phiên tham vấn công khai, Cơ quan điều tra công bố biên bản tham vấn cho các bên liên quan”, Cục PVTM đã gửi Biên bản phiên tham vấn công khai cho các Bên liên quan và đăng công khai trên trang website của Cục Phòng vệ thương mại.

Trong trường hợp các Bên liên quan chưa nhận được Biên bản phiên tham vấn công khai, đề nghị liên hệ:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: Phòng 805, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: phuongvth@moit.gov.vn. 

Cán bộ phụ trách: Vũ Thị Hà Phương

Cơ quan điều tra trân trọng thông báo./.

Tin tức khác