Hội thảo “Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong chuỗi cung ứng và ý nghĩa đối với các doanh nghiệp Việt Nam”

Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch thông tin xuất xứ trong toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa, ngày 05 tháng 4 năm 2023, Cục Phòng vệ Thương mại (PVTM) đã phối hợp với Dự án Tạo thuận lợi Thương mại (TFP) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tổ chức hội thảo “Yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong chuỗi cung ứng và ý nghĩa đối với các doanh nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ Cục PVTM, Đại sứ quán Hoa Kỳ, USAID, TFP, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và nhiều Hiệp hội, doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong chuỗi cung ứng.

Mở đầu Hội thảo, Lãnh đạo Cục PVTM đã đặt vấn đề về sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, làm thế nào để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các cơ quan quản lý, nhà nhập khẩu, người tiêu dùng về nguồn gốc, chất lượng, tính an toàn và bền vững của các sản phẩm xuất khẩu. Đồng thời, Lãnh đạo Cục PVTM cũng chia sẻ góc nhìn từ các vụ việc PVTM và chống lẩn tránh PVTM đối với vấn đề đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Tiếp theo, chuyên gia quốc tế về tạo thuận lợi thương mại của Dự án TFP đã trình bày về các quy định, thông lệ, kinh nghiệm quốc tế của các nước như Hoa Kỳ, EU, Ca-na-đa… về vấn đề truy xuất nguồn gốc, ý nghĩa của hệ thống truy xuất nguồn gốc trong việc đảm bảo các nghĩa vụ tuân thủ khác nhau do nước nhập khẩu quy định, vai trò của các bên liên quan và một số khuyến nghị cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Tại phần thảo luận, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Thép Việt Nam, Hiệp hội Bông sợi Việt Nam cũng đã trình bày, chia sẻ những vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các ngành này phải đối mặt liên quan tới các rào cản thuế quan và phi thuế quan được dựng lên bởi các quốc gia nhằm bảo vệ ngành sản xuất nội địa của mình, thách thức về yêu cầu truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, các giải pháp nâng cấp, cải thiện hệ thống quản lý dữ liệu nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, minh bạch hệ thống chuỗi cung ứng như theo dõi đích danh về thông tin của nguyên liệu đầu vào cho từng lô hàng sản xuất… 

Thông qua Hội thảo, các cơ quan và doanh nghiệp tham gia đã nắm bắt được nhiều kiến thức quan trọng, góp phần nâng cao hiểu biết về truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong chuỗi cung ứng. Các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm và mong muốn tiếp tục được tham gia nhiều hội thảo, hội nghị chuyên sâu hơn nữa về lĩnh vực này.

Tin tức khác