Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cục Phòng vệ thương mại, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 11/CĐB ngày 25/5/2022 của Công đoàn Bộ Công Thương về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận trực thuộc tiến tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 06/HD-CĐB ngày 14/02/2023 của Công đoàn Bộ Công Thương về một số nội dung tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở; Kế hoạch số 19/KH-CĐC ngày 10/4/2023 của Công đoàn Cục Phòng vệ thương mại về tổ chức Đại hội Công đoàn Cục Phòng vệ thương mại lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương; đồng chí Trịnh Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục PVTM; cùng các đồng chí Lãnh đạo Cục và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cục PVTM.

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động về nhân sự và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, Công đoàn Cục Phòng vệ thương mại đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 đề ra. Trong đó, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động được chú trọng và từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục PVTM thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và giải quyết kịp thời những thắc mắc, giải đáp vướng mắc của người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, viên chức, người lao động, nhằm giải quyết các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ của Cục.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành có thời điểm chưa sâu sát, chưa kịp thời, chưa xây dựng được nhiều gương điển hình về hoạt động phong trào; Hoạt động Công đoàn đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục PVTM đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Thay mặt Chi ủy, Lãnh đạo Cục PVTM, đồng chí Trịnh Anh Tuấn thống nhất với những nhận xét, đánh giá mặt làm được, chưa được đã nêu trong các báo cáo chính trị trình Đại hội, ghi nhận các hoạt động nổi bật của Công đoàn và nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Cục PVTM thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Huệ đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Cục PVTM đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời khẳng định, Các chỉ tiêu hoàn thành nêu trong báo cáo thể hiện sự quyết tâm phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quan tâm đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn, đặc biệt là thời gian diễn ra dịch Covid-19. Qua đó còn thấy được sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, Công đoàn Bộ Công Thương đề nghị Công đoàn Cục PVTM tiếp tục chăm lo điều kiện làm việc; thực hiện tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua; nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên công đoàn, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động; Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh, văn minh để Công đoàn luôn là chỗ dựa tinh thần, là cơ sở nòng cốt phát động các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023; lắng nghe các ý kiến góp ý, thống nhất phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục PVTM nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí và bầu 05 đại biểu chính thức tham dự Đại hội lần thứ IV Công đoàn Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Cục Phòng vệ thương mại lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Công đoàn Bộ Công Thương, Chi ủy, lãnh đạo Cục PVTM, Ban Chấp hành Công đoàn Cục PVTM nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra, góp phần xây dựng đơn vị phát triển ổn định, bền vững, tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh./.

Tin tức khác