Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu – Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc (AD19)

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1535⁄QĐ-BCT và Thông báo kèm theo về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: AD19).

Cơ quan điều tra đã ban hành bản câu hỏi điều tra cho các nhà sản xuất trong nước và các nhà nhập khẩu, để thu thập các thông tin, số liệu phục vụ cho vụ việc. Cụ thể:

- Bản câu hỏi điều tra được đăng tải công khai trên Hệ thống tiếp nhận Hồ sơ PVTM (online.trav.gov.vn) và trang thông tin điện tử của Cơ quan điều tra (www.pvtm.gov.vn), Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn);

- Thời hạn gửi Bản trả lời câu hỏi: trước 17h00 ngày 05 tháng 8 năm 2024 (theo giờ Hà Nội);

- Cách thức nộp Bản trả lời câu hỏi:

+ Nộp trực tuyến tại Hệ thống tiếp nhận Hồ sơ PVTM tại địa chỉ https://online.trav.gov.vn;

+ Chi tiết hướng dẫn, quy định và cách thức nộp: Phụ lục 3 và tài liệu đính kèm Bản câu hỏi điều tra;

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả các nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu có liên quan cần tham gia trả lời Bản câu hỏi điều tra và hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình vụ việc. Nội dung Bản trả lời câu hỏi sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra xem xét, đưa ra kết luận điều tra của vụ việc. Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được Bản trả lời câu hỏi đúng hạn của các bên liên quan hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu, Cơ quan điều tra sẽ áp dụng quy định tại Điều 10 Nghị định 10/2018/NĐ-CP về việc bên liên quan không hợp tác trong vụ việc phòng vệ thương mại.

Lưu ý: Đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi ích của mình, bên cạnh việc trả lời Bản câu hỏi điều tra, các nhà nhập khẩu cũng cần chủ động chuyển thông tin tới các đối tác xuất khẩu tại các nước nêu trên để trả lời Bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. Do đó, đề nghị doanh nghiệp cần đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp Bản trả lời câu hỏi trong thời hạn quy định.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ:

Nguyễn Đức Trọng – SĐT: 0969966066 – Email: trongnd@moit.gov.vn

Danh sách tài liệu gửi kèm:

1. Công văn về việc ban hành Bản câu hỏi điều tra xem tại đây.

2. Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước xem tại đây.

3. Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu xem tại đây.

Tin tức khác