Thư ngỏ về việc tổ chức thiết kế, in ấn bộ tài liệu Biện pháp phòng vệ thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, xu thế áp dụng và khuyến nghị

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu “Tổ chức thiết kế, in ấn bộ tài liệu Biện pháp phòng vệ thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, xu thế áp dụng và khuyến nghị”. Đề nghị Quý Công ty có đủ năng lực đến khảo sát và lập báo giá theo nội dung tại Hồ sơ yêu cầu.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 10 giờ đến trước 16 giờ ngày 03 tháng 10 năm 2023.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Phát hành hồ sơ: Miễn phí

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ năng lực, báo giá: trước 16 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2023.

- Báo giá xin được gửi về Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hoặc gửi bằng fax: 024.73037897, hoặc thư điện tử: bichvtn@moit.gov.vn.

Cục Phòng vệ thương mại mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Hồ sơ yêu cầu xem tại đây.

Tin tức khác