Thông báo về việc lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý (Notice of selection of legal service provider)

Căn cứ Quyết định số 1739⁄QĐ-BCT ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành tiêu chí lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong các vụ kiện phòng vệ thương mại và giải quyết tranh chấp tại WTO về phòng vệ thương mại, trên cơ sở nhu cầu thực tế, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) thông báo về việc lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý để đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình đề nghị Hoa Kỳ công nhận nền Kinh tế thị trường của Việt Nam trong các vụ việc.

A- THÔNG TIN VỤ VIỆC

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Bộ Công Thương Việt Nam đã gửi yêu cầu tới Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiến hành cuộc rà soát thay đổi hoàn cảnh (CCR) để xem xét lại vấn đề kinh tế thị trường (KTTT) của Việt Nam trong bối cảnh cuộc rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với mật ong từ Việt Nam.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã khởi xướng cuộc rà soát CCR để xem xét lại vấn đề KTTT cho Việt Nam.

Theo thông báo khởi xướng, các bên quan tâm có quyền nộp Bình luận về vấn đề này và ý kiến phản biện trong thời gian quy định (theo thông báo cụ thể của DOC và có thể gia hạn).

Trừ khi được gia hạn, kết quả cuối cùng của CCR này sẽ được ban hành chậm nhất là ngày 26 tháng 7 năm 2024.

Do đây là một vấn đề phức tạp và được thực hiện theo luật pháp Hoa Kỳ nên cần phải thuê một đơn vị tư vấn pháp lý phù hợp để đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình đề nghị Hoa Kỳ công nhận nền KTTT của Việt Nam.

B – ĐIỀU KHOẢN GIAO VIỆC

Phạm vi công việc

Đơn vị tư vấn pháp lý được lựa chọn có nhiệm vụ thực hiện các công việc sau:

 1. Cung cấp cho Chính phủ Việt Nam một chiến lược toàn diện và kế hoạch chi tiết cho quá trình tham gia CCR.     
 2. Vận động các công ty và hiệp hội của Hoa Kỳ và Việt Nam và các bên liên quan khác ủng hộ việc công nhận nền KTTT cho Việt Nam.
 3. Chuẩn bị danh sách các yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để chuẩn bị bình luận và ý kiến phản biện của Chính phủ Việt Nam trong vụ việc CCR.
 4. Thay mặt Chính phủ Việt Nam chuẩn bị và nộp bình luận đúng hạn.
 5. Hỗ trợ trong việc soạn thảo các ý kiến ủng hộ việc công nhận KTTT cho Việt Nam đối với các công ty, hiệp hội của Hoa Kỳ và Việt Nam và các bên liên quan khác, nếu cần. 
 6. Phân tích ý kiến của các bên liên quan để chuẩn bị ý kiến phản biện.
 7. Thay mặt Chính phủ Việt Nam tham gia phiên điều trần công khai nếu Bộ Thương mại tổ chức.
 8. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, liên hệ với Bộ Thương mại Hoa Kỳ và các bên liên quan trong vụ việc CCR nếu cần.
 9. Cập nhật kịp thời và thường xuyên diễn biến của vụ việc CCR cho Chính phủ Việt Nam.

C – TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

 1. Có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm tư vấn trong các vụ việc PVTM do Hoa Kỳ khởi xướng hoặc giải quyết tranh chấp tại WTO (nêu rõ số lượng các vụ PVTM và/hoặc giải quyết tranh chấp tại WTO đã từng tham gia tư vấn và đã đạt được kết quả thành công…).
 2. Am hiểu về pháp luật và thủ tục điều tra PVTM của Hoa Kỳ, giải quyết tranh chấp tại WTO; am hiểu pháp luật quốc tế và cơ chế giải quyết tranh chấp tại WTO.   
 3. Có kinh nghiệm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam và/hoặc các nước có nền kinh tế phi thị trường trong các vụ việc PVTM với Hoa Kỳ và/hoặc giải quyết tranh chấp tại WTO.
 4. Có đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực liên quan: phân tích tài chính, kế toán doanh nghiệp, thương mại quốc tế… Có kinh nghiệm, năng lực và cơ sở thu thập thông tin, phân tích số liệu.
 5. Có hãng luật đối tác có kinh nghiệm tại Việt Nam hoặc ngược lại tại Hoa Kỳ cùng tham gia hỗ trợ tư vấn pháp lý.  
 6. Có mức phí tư vấn hợp lý và/hoặc cạnh tranh.
 7. Am hiểu về quy trình thủ tục xem xét/rà soát vấn đề kinh tế thị trường của Hoa Kỳ.
 8. Có kinh nghiệm liên quan đến các vụ việc xem xét/rà soát vấn đề kinh tế thị trường và/hoặc điều tra chống trợ cấp và/hoặc điều tra chống bán phá giá có lựa chọn nước thay thế.
 9. Am hiểu về nền kinh tế của Việt Nam, có khả năng tổng hợp, phân tích phân tích chính sách, kinh tế vĩ mô và thu thập các đánh giá từ các tổ chức quốc tế độc lập uy tín về nền kinh tế Việt Nam cũng như rà soát, so sánh với các nền kinh tế khác, đặc biệt là các nền kinh tế trong khu vực.
 10. Có mối quan hệ với các cơ quan chính phủ và các bên liên quan của Hoa Kỳ và có các kênh tiếp cận thông tin phù hợp để đưa ra chiến lược hiệu quả.
 11. Có thời gian hoạt động đủ lâu trong lĩnh vực pháp luật nói chung và lĩnh vực PVTM nói riêng.
 12. Thứ hạng của hãng luật trong các bảng xếp hạng có uy tín trên thế giới (làm rõ nếu có).
 13. Tiêu chí phù hợp khác.

D – CƠ CHẾ GIÁM SÁT

Tiến độ công việc cần hoàn thành

Nhà cung cấp dịch vụ pháp lý được lựa chọn dự kiến sẽ hoàn thành công việc theo thời gian dưới đây:

 1. Hoàn thành bình luận của Chính phủ Việt Nam trước thời hạn quy định của DOC (có thể được gia hạn).
 2. Nộp bình luận của Chính phủ Việt Nam lên cổng thông tin điện tử của Bộ Thương mại Hoa Kỷ, theo hướng dẫn, trong thời hạn quy định của DOC (có thể được gia hạn).
 3. Hoàn thành ý kiến phản biện của Chính phủ Việt Nam trước trước thời hạn quy định của DOC (có thể được gia hạn).
 4. Nộp ý kiến phản biện lên cổng thông tin điện tử của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, theo hướng dẫn, trong thời hạn quy định của DOC (có thể được gia hạn).
 5. Thường xuyên báo cáo Bộ Công Thương về kết quả vận động các công ty, hiệp hội Hoa Kỳ và các bên liên quan khác ủng hộ việc Hoa Kỳ công nhận nền KTTT cho Việt Nam cho đến khi kết luận cuối cùng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được ban hành.    
 6. Hoàn thành dự thảo Bài phát biểu của Chính phủ Việt Nam chậm nhất là 10 ngày trước khi phiên điều trần công khai diễn ra.

Các quy tắc giám sát

 1. Tất cả các tài liệu và các trao đổi trước khi nộp cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ phải được Chính phủ Việt Nam (đại diện bởi Bộ Công Thương) rà soát và cho ý kiến và chỉ được nộp khi đã có ý kiến chấp thuận của Chính phủ Việt Nam (đại diện bởi Bộ Công Thương).
 2. Hãng luật và đối tác cần có các cuộc họp thường xuyên với Bộ Công Thương để cập nhập tình hình vụ việc.
 3. Chuẩn bị và gửi các báo cáo kịp thời về các diễn biến và tiến độ của vụ việc tới Bộ Công Thương.

Để đảm bảo tiến độ xử lý vụ việc, các Đơn vị tham gia cần gửi Hồ sơ hãng luật, thông tin luật sư dự kiến tham gia vụ việc và Bản chào (bản cứng hoặc bản mềm) căn cứ các nội dung nêu trên về Cục PVTM trước 17h00 ngày 25 tháng 12 năm 2023 (giờ Hà Nội) để Bộ Công Thương quyết định, lựa chọn đối tác phù hợp.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cán bộ phụ trách: Bà Nguyễn Yến Ngọc – Trưởng phòng và Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Trưởng phòng, Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương

Di động: 0968456865

Email: nganha@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn.

(Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài)

 

Pursuant to Decision No. 1739/QD-BCT dated May 21, 2018 of the Minister of Industry and Trade on promulgating criteria for selecting partners to provide legal services in trade remedies investigations and WTO dispute settlement on  trade remedies, based on actual needs, the Trade Remedies Authority of Viet Nam (TRAV) announces the selection of legal service provider to represent and support the Government of Viet Nam in the process of requesting the United State to grant the market economy status of Viet Nam.

A – CONTEXT

- On September 8, 2023, the Ministry of Industry and Trade of Viet Nam requested the US Department of Commerce to conduct a review of Viet Nam’s status as a non-market economy within the context of a changed circumstances review (“CCR”) of the antidumping duty (“AD”) order on raw honey from Viet Nam.  

- On October 23, 2023, the US Department of Commerce initiated a CCR to re-examine whether Viet Nam remains a non-market economy country (“NME”) for purposes of the application of the AD review.

- Under the initiation notice, the interested parties were allowed for the submission of comments on this matter and the submission of rebuttal comments within the regulatory deadlines (as informed by the US Department and may be extended).

- Unless extended, the final determination of this CCR will be issued no later than July 26, 2024.

Given that this is a complex issue and conducted under US law, it requires hiring a qualified legal service provider to represent and assist the Government of Viet Nam in the process of requesting the U.S to recognize the market economy status of Viet Nam.  

B - TERMS OF REFERENCE

Scope of work

Selected legal service provider is mandated to do the following:

 1. Giving the Government of Viet Nam a comprehensive strategy and a detailed plan for the CCR proceedings.
 2. Advocating the US and Viet Nam companies, associations, and other related parties in supporting the recognition of market economy status of Viet Nam.
 3. Preparing lists of requests for information and documents that are necessary to prepare comments and rebuttal comments of the Government of Viet Nam during the CCR proceedings.
 4. Preparing and submitting timely the comments on behalf of the Government of Viet Nam.
 5. Assisting in preparing comments to support the recognition of market economy status of Viet Nam for the US and Vietnamese companies, associations, and other related parties, if needed.
 6. Analyzing the comments of the interested parties so that preparing rebuttal comments.
 7. On behalf of the Government of Viet Nam, participating in the public hearing before the US Department of Commerce, if any.   
 8. On behalf of the Government of Viet Nam, communicating with the US Department of Commerce and the interested parties to the CCR proceedings if needed.
 9. Timely and regularly updating the developments of the CCR proceedings for the Government of Viet Nam.

 

C - SELECTION CRITERIA

The legal service provider must:

1.  Have professional capacity and counseling experience in trade remedy cases initiated by the United States (U.S) or dispute settlement at the WTO (please specify the number of trade remedy cases and/or WTO dispute settlement cases participated and achieved successful results...).

2.   Have thorough understanding of U.S laws and procedures of trade remedies proceedings and WTO dispute settlement as well as thorough understanding of international law and WTO dispute settlement mechanism. 

3.   Have experience supporting the Government of Viet Nam, Vietnamese businesses and/or non-market economies in trade remedies cases conducted by the U.S and/or dispute settlement at the WTO.    

4.   Have a skillful team with experience in related fields: financial analysis, corporate accounting, international trade, etc... have experience, capacity and facilities for collecting information and analyzing data.

5.   Have experienced partner law firms in Viet Nam or vice versa in the U.S to support and participate in legal service.

6.   Offer reasonable and/or competitive legal service fees.

7.   Good understanding of practices and procedures for considering/reviewing market economy status of the U.S. 

8.   Have experience related to considering/reviewing market economy status and/or anti-subsidy investigations and/or anti-dumping investigations involving selection of surrogate countries.  

9.   Good understanding of Vietnam's economy, have the ability to synthesize and analyze policies, macroeconomics data and do research on assessments of reputable independent international organizations on Vietnam's economy as well as to review and compare with other economies, especially economies in the region.

10. Have relationships with U.S government agencies and stakeholders and have appropriate information channels to provide effective strategies.

11. Have demonstrated time of working in legal service in general and trade remedies area in particular.   

12. Provide ranking of the law firm in prestigious rankings in the world (if any).

13. Other appropriate criteria.

 

D- MONITORING MECHANISM

Progress of work needs to be completed

Selected legal service provider is expected to complete the works under the below timeline: 

 1. Completing the Government of Viet Nam’s comments before the deadline as informed by DOC (may be extended).
 2. Timely submitting the Government of Viet Nam’s comments to the US Department of Commerce, as instructed, within the deadline as informed by DOC (may be extended).
 3. Completing the Government of Viet Nam’s rebuttal comments before the deadline as informed by DOC (may be extended).
 4. Timely submitting the Government of Viet Nam’s rebuttal comments to the US Department of Commerce, as instructed, within the deadline as informed by DOC (may be extended).
 5. Regularly reporting to the Government of Viet Nam’s (represented by Ministry of Industry and Trade) on the results of advocating the US companies and associations and other related parties in supporting the US’ recognition of Viet Nam’s market economy status until the final determination of the US Department of Commerce is issued.
 6. Completing a draft of speech for the Government of Viet Nam 10 days before a public hearing occurs at the latest.

MORNITORING RULES

Selected legal service provider is expected to comply with the monitoring rules below:

1.   All documents and exchanges before being submitted to the US Department of Commerce must be reviewed and commented on by the Government of Viet Nam (represented by the Ministry of Industry and Trade) and can only be submitted when approved by the Government of Viet Nam (represented by the Ministry of Industry and Trade).

2.   The legal service provider and its partner should have regular meetings with the Ministry of Industry and Trade to update the status of the case.

3.   Prepare and send timely reports on developments and progress of the case to the Ministry of Industry and Trade.

To ensure the progress of handling the case, interested legal service providers are invited to submit their Profiles, information of their lawyers expected to handle the case and their proposals (hard copy or soft copy) based on the above to TRAV by 5:00 p.m. on December 25, 2023 (Ha Noi time). Based on such information, MOIT will decide and select a suitable partner.

For further information, please contact: Trade Remedies Compliance Division, Trade Remedies Authority of Vietnam, Ministry of Industry and Trade, 23 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Ha Noi.

Officer in charge: Ms. Nguyen Yen Ngoc – Head, Ms. Nguyen Hang Nga, Deputy Head, Trade Remedies Compliance Division, Trade Remedies Authority of Vietnam, Ministry of Industry and Trade

Mobile: 0968456865

Email: nganha@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn.

(Trade Remedies Compliance Division)

Tin tức khác