Cảnh báo nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm liên quan tới mặt đá thạch anh nhập khẩu

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã và đang tiến hành điều tra nhiều vụ việc phòng vệ thương mại (PVTM) liên quan tới sản phẩm mặt đá thạch anh nhập khẩu (Quartz surface products). Cụ thể:

1. Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra, áp thuế chống bán phá giá (CBPG)/chống trợ cấp (CTC) với mặt đá thạch anh nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã chính thức áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mặt đá thạch anh nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2019. Mức thuế CBPG dao động trong khoảng từ 265,81% đến 333,09%, mức thuế CTC dao động trong khoảng từ 45,32% đến 190,99% tùy từng doanh nghiệp Trung Quốc.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã chính thức áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm mặt đá thạch anh nhập khẩu từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020. Mức thuế CBPG dao động trong khoảng từ 2,67% đến 5,15% đối với các doanh nghiệp Ấn Độ, từ 0% đến 5,17% đối với các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ.

Các biện pháp có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày áp dụng.

2. Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra chống lẩn tránh thuế CBPG/CTC với mặt đá thạch anh nhập khẩu từ Ma-lai-xi-a

Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã kết luận sản phẩm mặt đá thạch anh sản xuất tại Ma-lai-xi-a sử dụng nguyên liệu là tấm đá thạch anh nhập khẩu từ Trung Quốc khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ là hành vi lẩn tránh thuế CBPG/CTC đang áp dụng với sản phẩm của Trung Quốc. Do đó, sản phẩm mặt đá thạch anh sản xuất tại Ma-lai-xi-a sử dụng nguyên liệu là tấm đá thạch anh nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn được coi là sản phẩm của Trung Quốc và bị áp dụng thuế CBPG/CTC như mức thuế đang áp dụng với các doanh nghiệp Trung Quốc. Để không bị áp thuế, các doanh nghiệp Ma-lai-xi-a khi xuất khẩu mặt đá thạch anh sang Hoa Kỳ phải tự xác nhận không sử dụng nguyên liệu là tấm đá thạch anh nhập khẩu từ Trung Quốc và lưu giữ chứng từ liên quan để chứng minh khi cần thiết. Chín (9) doanh nghiệp Ma-lai-xi-a không trả lời và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong quá trình điều tra không được sử dụng cơ chế tự xác nhận này.

3. Hải quan Hoa Kỳ điều tra trốn thuế với mặt đá thạch anh nhập khẩu từ một số nguồn, do nghi ngờ trốn thuế CBPG/CTC mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Trung Quốc

Sau khi Hoa Kỳ áp dụng biện pháp CBPG/CTC với mặt đá thạch anh nhập khẩu từ Trung Quốc, Cơ quan Hải quan và Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã tiến hành 10 vụ việc điều tra trốn thuế đối với các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ với cáo buộc các nhà nhập khẩu này thực hiện hành vi trốn thuế CBPG/CTC mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Trung Quốc.

Các hình thức trốn thuế chủ yếu bị điều tra gồm các hành vi cố ý của nhà nhập khẩu Hoa Kỳ khi: (i) nhập khẩu mặt đá thạch anh có xuất xứ Trung Quốc từ nước thứ ba, nhưng không khai báo, hoặc không nộp thuế CBPG/CTC; (ii) nhập khẩu mặt đá thạch anh dưới dạng là bộ phận của một sản phẩm khác (ví dụ như tủ gỗ), nhưng không khai báo hoặc không nộp thuế cho phần mặt đá thạch anh đó.

Một số vụ việc đã có kết luận xác định hành vi trốn thuế của nhà nhập khẩu Hoa Kỳ và các nhà nhập khẩu này sau đó đã phải chịu biện pháp xử lý của cơ quan chức năng Hoa Kỳ.

4. Khuyến nghị

Trên cơ sở các thông tin nêu trên, Cục PVTM khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến mặt đá thạch anh lưu ý:

(1) Các doanh nghiệp tránh sử dụng sản phẩm mặt đá thạch anh hoặc tấm đá thạch anh nhập khẩu từ các thị trường đang bị Hoa Kỳ điều tra, áp thuế PVTM, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc, để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm liên quan;

(2) Trong trường hợp có sử dụng mặt đá thạch anh hoặc tấm đá thạch anh nhập khẩu từ thị trường đang bị Hoa Kỳ điều tra, áp thuế PVTM (Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ) làm bộ phận hoặc cấu phần cho một sản phẩm khác, các doanh nghiệp cần lưu ý đối tác nhập khẩu Hoa Kỳ khai báo đầy đủ thông tin và nộp thuế CBPG/CTC đối với phần mặt đá thạch anh theo đúng quy định của Hoa Kỳ;

(3) Các doanh nghiệp lưu ý tăng cường hệ thống truy xuất nguồn gốc, đảm bảo khả năng chứng minh sản phẩm hoặc nguyên liệu sử dụng không thuộc phạm vi áp thuế của Hoa Kỳ;

(4) Các doanh nghiệp sản xuất mặt đá thạch anh và sản phẩm có bộ phận hoặc cấu phần là mặt đá thạch anh cần chuẩn bị các công tác ứng phó cần thiết trong trường hợp xảy ra vụ việc điều tra PVTM với Việt Nam trong tương lai.

(5) Các doanh nghiệp chủ động liên lạc, trao đổi và cập nhật thông tin với Cục PVTM để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Trần Thị Lan Hương, Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 110), Email: huongttl@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn.

Tin tức khác