Thư ngỏ về việc ''Tổ chức đón đoàn công tác của Úc làm việc tại Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 để tham dự phiên đối thoại cấp cao lần thứ 2 về phòng vệ thương mại giữa Việt Nam và Úc và các hoạt động liên quan (Khuôn khổ “Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế” (EEES) giữa Việt Nam và Úc)”

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu ''Tổ chức đón đoàn công tác của Úc làm việc tại Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 để tham dự phiên đối thoại cấp cao lần thứ 2 về phòng vệ thương mại giữa Việt Nam và Úc và các hoạt động liên quan (Khuôn khổ “Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế” (EEES) giữa Việt Nam và Úc)”. Đề nghị Quý Công ty có đủ năng lực đến khảo sát và lập báo giá theo nội dung tại Hồ sơ yêu cầu.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 10 giờ đến trước 16 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2023.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng 802 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Phát hành hồ sơ: Miễn phí

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ báo giá: trước 10 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2023.

- Báo giá xin được gửi về Phòng 801 tòa nhà số 23 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hoặc gửi bằng fax: 024.73037897, hoặc thư điện tử: Hanv@moit.gov.vn.

Cục Phòng vệ thương mại mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Hồ sơ yêu cầu xem tại đây.

Tin tức khác