Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Thông tin và Cảnh báo thuộc Cục Phòng vệ thương mại

Cục Phòng vệ thương mại xin Thông báo về kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Thông tin và Cảnh báo thuộc Cục Phòng vệ thương mại: xem tại đây

Tin tức khác