Trang chủ Tin kháng kiện

Tin kháng kiện

09/05/2022 - Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhận đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ (tủ bếp và tủ nhà tắm) nhập khẩu từ Việt Nam

Mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã nhận đơn đề nghị xem xét phạm vi sản phẩm (scope ruling) và điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM (anti-circumvention) với sản phẩm tủ gỗ (tủ bếp và tủ nhà tắm) nhập khẩu từ Việt Nam và Ma-lai-xi-a.

28/04/2022 - Indonesia khởi xướng điều tra gia hạn tự vệ đối với một số mặt hàng sợi vải nhập khẩu

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) thông báo khởi xướng điều tra gia hạn biện pháp tự vệ đối với một số nhóm sản phẩm sợi.

25/04/2022 - Philippines ban hành kết luận vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với nhựa mật độ thấp (LLDPE)

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Thuế quan Philippines (TC) đã đưa ra kết luận trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với nhựa mật độ thấp (LLDPE) (mã AHTN 3901.10.12; 3901.10.92; 3901.40.00; 3901.90.90). Theo đó, Cơ quan này kết luận rằng không có sự gia tăng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra vào Philippines.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết