Trang chủ Tin cảnh báo sớm

Tin cảnh báo sớm

11/07/2022 - Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian xem xét khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với một số sản phẩm ống thép nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo tiếp tục gia hạn thời gian xem xét các đơn đề nghị điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm ống thép - chủ yếu thuộc mã HS 7306.61 và 7306.30 - nhập khẩu từ Việt Nam đến ngày 28 tháng 7 năm 2022. Thời hạn mới được DOC tính là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin bổ sung của nguyên đơn (ngày 28 tháng 6 năm 2022).

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết