Trang chủ Tin điều tra

Tin điều tra

Bộ Công Thương ban hành 02 Quyết định thay thế Quyết định số 2716/QĐ-BCT và Quyết định số 2717/QĐ-BCT ngày 20 tháng 10 năm 2020

20/11/2020

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3023/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ và Quyết định số 3024/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H.

20/11/2020 - Trả lời đề nghị không áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp có hiệu lực trở về trước đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan

Trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước, căn cứ Luật Quản lý ngoại thương, ngày 21 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2466/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

18/11/2020 - Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AR01.AD05)

Ngày 28 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (vụ việc AD05).

13/11/2020 - Bộ Công Thương gia hạn thời hạn ban hành quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a

Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Cộng hòa Ấn Độ (Ấn Độ) và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (In-đô-nê-xi-a).