Trang chủ Tin khác

Tin khác

Nghiên cứu quy định của Brazil về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

11/05/2022

1. Định nghĩa: Lẩn tránh là một chiến lược thương mại được thực hiện bởi các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất nước ngoài nhằm lẩn tránh các biện pháp chống bán phá giá đang được áp dụng ở các nước nhập khẩu. Hành vi lẩn tránh được coi là một hành vi thương mại nhằm làm mất hiệu lực của một biện pháp chống bán phá giá có hiệu lực thông qua việc đưa một số mặt hàng nhập khẩu vào lãnh thổ quốc gia.

11/05/2022 - Nghiên cứu quy định về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của Canada, Peru

I. Quy định của Canada Ngày 2/1/2019, D14-1-7 đã được sửa đổi để bao gồm thông tin về trách nhiệm của nhà nhập khẩu đối với việc thanh toán thuế chống bán phá giá (ADD) và/hoặc thuế chống trợ cấp (CVD) đối với hàng hóa nhập khẩu phù hợp với những hàng hóa bị kết luận là vi phạm thuế ADD và/hoặc CVD theo Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA). Các sửa đổi cũng bao gồm thông tin về việc thanh toán thuế trong quá trình rà soát lẩn tránh tạm thời (interim) và rà soát miễn trừ.

10/05/2022 - Nghiên cứu quy định chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của Thái Lan, Ấn Độ

I. Quy định của Thái Lan 1. Lẩn tránh là gì? Lẩn tránh đề cập đến các hành vi được các nhà sản xuất, xuất khẩu hoặc lắp ráp sử dụng để tránh phải trả thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp (AD/CVD) do nước nhập khẩu áp đặt.

09/05/2022 - Thay đổi quy định chống lẩn tránh của Hoa Kỳ

Ngày 20/9/2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố Quy tắc cuối cùng ban hành các quy định mới điều chỉnh các cuộc điều tra lẩn tránh lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp (AD/CVD). Các quy định mới này điều chỉnh bất kỳ cuộc điều tra chống lẩn tránh nào mà đơn kiện đã được đệ trình, cũng như bất kỳ điều tra chống lẩn tránh nào do DOC tự khởi xướng, vào hoặc sau ngày 4/11/2021. Ngoài việc làm rõ các thủ tục đối với điều tra chống lẩn tránh, Quy tắc này cũng mở rộng đáng kể tác động tiềm tàng củ

09/05/2022 - Chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp- một ưu tiên thực thi của EU

Khi xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng trong 15 năm qua, các nhà sản xuất xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng cường các hành động để lẩn tránh các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp do EU áp đối với hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Ủy ban Châu Âu đã phản ứng bằng cách coi việc thực thi trở thành ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công cụ chống lẩn tránh theo Quy định về chống bán phá giá và Quy định về chống trợ cấp. Bài nghiên cứu này giúp hiểu rõ hơn về công cụ chống lẩn

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết