Trang chủ Tin khác

Tin khác

28/09/2020 - Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều về các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định EVFTA

Thực hiện Quyết định số 1906/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn một số điều về các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định EVFTA (sau đây gọi tắt là Thông tư).

17/09/2020 - Bộ Thương mại Hoa Kỳ đề xuất sửa đổi nhằm tăng cường thực thi luật thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ra thông báo việc đề xuất một số sửa đổi đối với các quy định về thực thi chống bán phá giá và chống trợ cấp (AD / CVD). Nếu đề xuất được thông qua, các quy định này sẽ giúp tăng cường hiệu quả của các thủ tục phòng vệ thương mại và tạo ra các công cụ thực thi mới cho Bộ Thương mại để giải quyết tình trạng gian lận và lẩn tránh thuế.

04/08/2020 - Hoa Kỳ tăng cường quản lý việc ghi nhãn “Made in USA”

Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến việc ghi nhãn “Made in USA” cho sản phẩm.