Trang chủ Tin WTO

Tin WTO

Trung Quốc yêu cầu tạm hoãn vụ kiện với Liên minh Châu Âu (EU) về phương pháp tính toán bán phá giá đối với nước bị xem là nền kinh tế phi thị trường - (DS516)

19/06/2019

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, trang thông tin điện tử chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thông báo Ban Hội thẩm tạm hoãn xét xử vụ việc giải quyết tranh chấp của Trung Quốc kiện EU về phương pháp tính toán bán phá giá đối với nước bị xem là nền kinh tế phi thị trường - (DS516) theo yêu cầu của Trung Quốc – là nguyên đơn vụ việc (WT/DS516/13).

04/04/2019 - Thông tin về việc thực thi phán quyết trong vụ việc giải quyết tranh chấp tôn lạnh (DS496)

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, In-đô-nê-xi-a đã ban hành Thông báo số 26/PMK.010/2019 sửa đổi Thông báo số 130/PMK.010/2017 nhằm thực thi phán quyết trong vụ việc giải quyết tranh chấp biện pháp tự vệ áp dụng với sản phẩm sắt, thép không hợp kim cán phẳng, mã HS: 7210.61.11 (thường được gọi là sản phẩm tôn lạnh) với mã vụ việc là DS496.