Trang chủ Tin điều tra

Tin điều tra

Hoa Kỳ nộp đơn kháng cáo Báo cáo của Ban hội thẩm trong vụ việc Hàn Quốc kiện Hoa Kỳ liên quan đến các biện pháp chống bán phá giá và các biện pháp đối kháng của Hoa Kỳ đối với mặt hàng máy giặt nhập khẩu từ Hàn Quốc (DS464)

11/05/2016

Liên quan đến vụ việc Hàn Quốc khiếu kiện Hoa Kỳ tại WTO về việc Hoa Kỳ điều tra áp dụng các biện pháp chống bán phá giá và các biện pháp đối kháng đối với mặt hàng máy giặt (Large Residential Washers) nhập khẩu từ Hàn Quốc (DS464), ngày 19 tháng 4 năm 2016, Hoa Kỳ đã nộp đơn kháng cáo Báo cáo của Ban hội thẩm trong vụ việc.

10/05/2016 - Thông báo thay đổi mức thuế tự vệ áp dụng đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam theo lộ trình

Ngày 23 tháng 8 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5987/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau vào Việt Nam.

10/05/2016 - Bộ Công Thương tổ chức buổi tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài

Ngày 05 tháng 5 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã tổ chức buổi tham vấn công khai cho các bên liên quan trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.

08/04/2016 - Việt Nam tổ chức phiên tham vấn công khai vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu

Căn cứ Theo Điều 7 Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam và Điều 15 Nghị định số 150/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể như sau:

01/04/2016 - Bản câu hỏi điều tra dành cho DN SX/XK nước ngoài, nhà NK và DN SX trong nước trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với một số SP thép mạ NK vào Việt Nam (Mã vụ việc AD02) có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc

Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã số vụ việc AD-02).