Trang chủ Tin WTO

Tin WTO

Thông tin về việc thực thi phán quyết trong vụ việc giải quyết tranh chấp tôn lạnh (DS496)

04/04/2019

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, In-đô-nê-xi-a đã ban hành Thông báo số 26/PMK.010/2019 sửa đổi Thông báo số 130/PMK.010/2017 nhằm thực thi phán quyết trong vụ việc giải quyết tranh chấp biện pháp tự vệ áp dụng với sản phẩm sắt, thép không hợp kim cán phẳng, mã HS: 7210.61.11 (thường được gọi là sản phẩm tôn lạnh) với mã vụ việc là DS496.

19/12/2018 - Tổ chức thương mại thế giới ban hành báo cáo của Ban Hội thẩm liên quan đến các mức thuế của Hoa Kỳ đối với sản phẩm ống dẫn (tube & pipe) của Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, WTO đã đưa ra Bản báo cáo của Ban Hội thẩm trong vụ việc được đưa ra bởi Thổ Nhĩ Kỳ do các biện pháp đối kháng của Hoa Kỳ đối với một số sản phẩm ống dẫn của Thổ Nhĩ Kỳ (DS523).