Trang chủ Tin khác

Tin khác

23/02/2021 - Quy định mới về thực thi thương mại mạnh mẽ của EU chính thức có hiệu lực

Ngày 13/2/2021, quy định mới về thực thi thương mại của EU chính thức có hiệu lực. Quy định này sẽ tăng cường hơn nữa các công cụ bảo vệ lợi ích của EU nhằm bảo vệ các lợi ích của mình. Với việc hoàn thiện Quy định thực thi thương mại, EU có thể đưa ra các hành động trong nhiều trường hợp hơn.