Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Tìm kiếm

Mã vụ việc Loại hình biện pháp Hàng hóa bị điều tra Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra Biện pháp sơ bộ Biện pháp chính thức
AR01.AD10 Chống bán phá giá Một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester Cộng hòa Ấn Độ,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Ma-lai-xi-a ,Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Không áp dụng Đang điều tra
NR01.AC02.AD13-AS01 Chống bán phá giá Một số sản phẩm đường mía Vương quốc Cam-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào,Ma-lai-xi-a ,Cộng hòa liên bang Mi-an-ma Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
NR01.AD07 Chống bán phá giá Màng nhựa BOPP Ma-lai-xi-a,Vương quốc Thái Lan ,Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Không áp dụng Đang điều tra
AR01.AD13-AS01 Chống bán phá giá Một số sản phẩm đường mía Vương quốc Thái Lan Không áp dụng Đang điều tra
NR02.AD04 Chống bán phá giá Tôn màu Đại Hàn Dân Quốc ,Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AR02.AD05 Chống bán phá giá Một số sản phẩm nhôm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
ER02.SG04 Tự vệ Phôi thép và thép dài nhập khẩu Toàn cầu Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
ER02.SG06 Tự vệ Phân bón DAP, MAP Toàn cầu Không áp dụng Không áp dụng
ER01.AD03 Chống bán phá giá Thép hình chữ H Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Không áp dụng Đang điều tra
AR01.AD09 Chống bán phá giá Một số sản phẩm bột ngọt Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Không áp dụng Đang điều tra
AR01.AD07 Chống bán phá giá Một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,Vương quốc Thái Lan ,Ma-lai-xi-a Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AC02.AD13-AS01 Chống lẩn tránh thuế Một số sản phẩm mía đường Vương quốc Cam-pu-chia,Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào,Cộng hòa liên bang My-an-ma,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Ma-lai-xi-a Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD16 Chống bán phá giá Một số sản phẩm bàn, ghế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Ma-lay-xi-a Đang điều tra Đang điều tra
ER01.AD02 Chống bán phá giá Một số mặt hàng thép mạ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân Quốc Không áp dụng Không áp dụng
AD15 Chống bán phá giá Một số sản phẩm vật liệu hàn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Vương quốc Thái Lan, Ma-lai-xi-a Đang điều tra Đang điều tra
AR01.AD04 Chống bán phá giá Thép hợp kim hoặc không hợp kim cán phẳng, được sơn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD14 Chống bán phá giá Một số sản phẩm Sorbitol Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AR01.AD05 Chống bán phá giá Một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
NR01.AD04 Chống bán phá giá Thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn Công hòa Nhân dân Trung Hoa ,Đại Hàn Dân Quốc Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD13-AS01 Chống bán phá giá Một số sản phẩm đường mía Vương quốc Thái Lan Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD12 Chống bán phá giá Một số sản phẩm thép hình chữ H Ma-lai-xi-a Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD11 Chống bán phá giá Một số sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ,Đại Hàn Dân Quốc Không áp dụng Không áp dụng
AD10 Chống bán phá giá Một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Cộng hòa Ấn Độ,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Ma-lai-xi-a Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AR01.AD02 Chống bán phá giá Thép mạ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân Quốc Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AR01.AD03 Chống bán phá giá Thép hình chữ H Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD09 Chống bán phá giá Một số sản phẩm bột ngọt Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD08 Chống bán phá giá Một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
ER01.SG06 Tự vệ Phân bón DAP và MAP Toàn cầu Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
ER01.SG04 Tự vệ Phôi thép và thép dài Toàn cầu Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD07 Chống bán phá giá Một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Vương quốc Thái Lan,Ma-lai-xi-a Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD06 Chống bán phá giá Một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác Vương Quốc Thái Lan,Ma-lai-xi-a Không áp dụng Không áp dụng
AD05 Chống bán phá giá Một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD04 Chống bán phá giá Một số sản phẩm thép hợp kim hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân quốc Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
ER01.AD01 Chống bán phá giá Thép không gỉ cán nguội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Ma-lay-xi-a,Vùng lãnh thổ Đài Loan Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AC01.SG04 Chống lẩn tránh thuế Thép Toàn cầu Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
IR01.SG04 Tự vệ Phôi thép và thép dài Toàn cầu Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
IR01.SG03 Tự vệ Bột ngọt Toàn cầu Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AR02.AD01 Chống bán phá giá Thép không gỉ cán nguội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc),Cộng hòa In-đô-nê-xia (Indonesia),Ma-lai-xia,Lãnh thổ Đài Loan Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
SG06 Tự vệ Phân bón Toàn cầu Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD03 Chống bán phá giá Thép hình chữ H Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
SG05 Tự vệ Tôn màu Toàn cầu Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD02 Chống bán phá giá Thép mạ (còn gọi là tôn mạ) Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân Quốc Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
SG04 Tự vệ Phôi thép và thép dài Toàn cầu Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AR01.AD01 Chống bán phá giá Thép không gỉ cán nguội Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,Ma-lai-xi-a,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
SG03 Tự vệ MSG Toàn cầu Không áp dụng Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD01 Chống bán phá giá Thép không gỉ cán nguội Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,Ma-lai-xi-a,Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Lãnh thổ Đài Loan Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
SG02 Tự vệ dầu nành tinh luyện, dầu stearin tinh luyện, dầu olein tinh luyện IV57 Toàn cầu Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
SG01 Tự vệ Kính nổi Toàn cầu Không áp dụng Không áp dụng