Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ

23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hộp thư

TRAV@moit.gov.vn

Điện thoại

(024) 73037898

Trịnh Anh Tuấn

Cục trưởng
(024) 73037898 (101) TuanTA@moit.gov.vn

Chu Thang Trung

Phó Cục trưởng
(024) 73037898 (103) TrungCT@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Đặng Xuân Tâm Chánh Văn phòng 024) 73037898 (119) TamDX@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hà Phó chánh Văn phòng (024) 73037898 (120) HaNTHTH@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Nguyệt Nga Phó chánh Văn phòng (024) 73037898 (136) NgaNTN@moit.gov.vn
Trương Tuấn Anh Chuyên viên (024) 73037898 (139) AnhTRT@moit.gov.vn
Vũ Thị Ngọc Bích Nhân viên (024) 73037898 (0) bichvtn@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Dương Chuyên viên (024) 73037898 (121) DuongNTT@moit.gov.vn
Bùi Thị Bích Nguyệt Chuyên viên 024) 73037898 (122)
Lê Hồng Nhung Chuyên viên (024) 73037898 (121) NhungLHg@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Tô Thái Ninh Trưởng phòng (024) 73037898 (111) NinhTT@moit.gov.vn
Vũ Tuấn Nghĩa Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (112) NghiaVT@moit.gov.vn
Vũ Quỳnh Giao Chuyên viên (024) 73037898 (112) GiaoVQ@moit.gov.vn
Phan Chí Hiếu Chuyên viên (024) 73037898 (112) HieuPC@moit.gov.vn
Huỳnh Quốc Hùng Chuyên viên (024) 73037898 (112) HungHQ@moit.gov.vn
Trần Hoàng Mai Chuyên viên (024) 73037898 (126) MaiTRH@moit.gov.vn
Bùi Thị Yến Minh Chuyên viên (024) 73037898 (111) minhbty@moit.gov.vn
Hà Trần Nhật Minh Chuyên viên (024) 73037898 (111) MinhHTN@moit.gov.vn
Lê Thị Kim Phụng Chuyên viên (024) 73037898 (112) PhungLTK@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Phượng Trang Chuyên viên (024) 73037898 (111) TrangNTPH@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Hữu Trường Hưng Trưởng phòng (024) 73037898 (113) HungNHT@moit.gov.vn
Phan Mai Quỳnh Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (114) QuynhPM@moit.gov.vn
Nguyễn Thanh Cương Chuyên viên (024) 73037898 (115) CuongNTH@moit.gov.vn
Vũ Diệu Linh Chuyên viên 024) 73037898 (115) linhvd@moit.gov.vn
Vũ Thị Hà Phương Chuyên viên 024) 73037898 (117) phuongvth@moit.gov.vn
Lê Thu Trà Chuyên viên (024) 73037898 (117) TraLT@moit.gov.vn
Nguyễn Đức Trọng Chuyên viên (024) 73037898 (116) TrongND@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Yến Ngọc Trưởng phòng (024) 73037898 (105) NgocNY@moit.gov.vn
Nguyễn Hằng Nga Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (110) NgaNHa@moit.gov.vn
Phùng Gia Đức Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (120) DucPG@moit.gov.vn
Bùi Anh Dũng Chuyên viên (024) 73037898 (107) dungban@moit.gov.vn
Nguyễn Đức Dũng Chuyên viên (024) 73037898 (106) DungND@moit.gov.vn
Hà Văn Hiếu Chuyên viên (024) 73037898 (110) hieuhv@moit.gov.vn
Trần Thị Lan Hương Chuyên viên (024) 73037898 (110) HuongTTL@moit.gov.vn
Nguyễn Hoàng Kiên Chuyên viên (024) 73037898 (109) kiennh@moit.gov.vn
Nguyễn Thùy Linh Chuyên viên (024) 73037898 (110) linhngt@moit.gov.vn
Nguyễn Trang Nhung Chuyên viên (024) 73037898 (110) nhungntr@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thuý Chuyên viên (024) 73037898 (108) ThuyNGTH@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Phan Khánh An Trưởng phòng (024) 73037898 (125) AnPK@moit.gov.vn
Võ Văn Thuý Phó Trưởng phòng (024) 39393422 ThuyVV@moit.gov.vn
Hoàng Thị Quỳnh Anh Chuyên viên (024) 73037898 (126) AnhHTQU@moit.gov.vn
Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên (024) 73037898 (115) AnhNGUYENT@moit.gov.vn
Nguyễn Việt Hà Chuyên viên (024) 73037898 (127) HaNV@moit.gov.vn
Nguyễn Chi Mai Chuyên viên 04.22205012 MaiNC@moit.gov.vn
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Đỗ Thị Sa Phó Giám đốc (024) 39393723 sadt@moit.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng (024) 73037898 (129) HungNManh@moit.gov.vn
Phùng Thị Kiều Anh Chuyên viên (024) 39393723 AnhPTK@moit.gov.vn
Phạm Thị Mai Anh Chuyên viên (024) 39393723 AnhPTM@moit.gov.vn
Phạm Bùi Thu Hà Chuyên viên (024) 39393723 HaPBT@moit.gov.vn
Phạm Thu Hà Chuyên viên (024) 39393723 HaPham@moit.gov.vn
Vũ Thị Mùa Chuyên viên (024) 39393723 MuaVT@moit.gov.vn
Hoàng Hà Phương Chuyên viên (024) 39393723 PhuongHHA@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên (024) 39393723 ThaoNTP@moit.gov.vn
Nguyễn Phương Trang Chuyên viên (024) 73037898 (128) TrangNP@moit.gov.vn