Tin mới

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2023

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2023

02/10/2023
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ của các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM trong các vụ việc cụ thể được nêu trong phụ lục kèm theo Thông báo.
Bộ Công Thương ban hành Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Mã số vụ việc: AD18)

Bộ Công Thương ban hành Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp điện gió có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Mã số vụ việc: AD18)

28/09/2023
Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2494/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm tháp điện gió từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được phân loại theo các mã HS: 7308.20.11 và 7308.20.19, trong trường hợp được nhập khẩu như là một bộ phận của tổ máy phát điện chạy bằng sức gió thì được phân loại theo mã HS 8502.31.10 và 8502.31.20 (Mã số vụ việc: AD18).
Thông báo gia hạn thời gian nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc: AD17)

Thông báo gia hạn thời gian nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra chính thức dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc: AD17)

26/09/2023
Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) đã có Thông báo số 78/TB-PVTM ban hành bản câu hỏi điều tra chính thức cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc AD17. Theo đó, thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 06 tháng 10 năm 2023 (theo giờ Hà Nội).
Mê-hi-cô ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với thép cuộn cán nguội

Mê-hi-cô ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với thép cuộn cán nguội

25/09/2023
Mới đây, Cơ quan Thực thi Ngoại thương (UPCI) thuộc Bộ Kinh tế Mê-hi-cô đã ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) với thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, biên độ bán phá giá là từ 12,77% - 81,06%. Căn cứ theo Luật Ngoại thương Mê-hi-cô, thời hạn cho các bên liên quan gửi bình luận và các lập luận phản bác là 20 ngày kể từ ngày ban hành kết luận sơ bộ vụ việc.