Hiệp định WTO

Document number Description Date of issue Date of expiry Download
DSU Thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp Tải về
GATT Hiệp định chung về thuế quan và thương mại Tải về
SCM Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng Tải về
ADA Hiệp định về chống bán phá giá Tải về
SG Hiệp định về các biện pháp tự vệ Tải về
{title}

Video

Thị trường Hoa Kỳ và vấn đề Phòng vệ Thương mại.
Thị trường Hoa Kỳ và vấn đề Phòng vệ Thương mại.